Stowarzyszenie
Edukacji i Postępu
STEP
    nie pamiętasz hasła? login: hasło:    
 
Facebook
 
kursy - konsultacje   
o konsultacjach   
społeczność e-SF   
wykładowcy   
jak uczymy   
zasady rezerwacji   
opłaty/ konto e-sf   
rejestracja   
o nas/ kontakt   
dziekanat   
nasza infolinia   
  
POWRÓT
do ZASAD REZERWACJI
 
    Regulamin uczestnika      Regulamin rezerwacji      Regulamin płatności
... REGULAMIN UCZESTNIKA Serwisu e-SF

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Korzystanie z Serwisu e-Szkoła Fotografii (dalej "Serwis e-SF") może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Przez korzystanie z Serwisu e-SF rozumie się dostęp na stronie www.e-szkolafotografii.pl do kursów i konsultacji i użytkowanie materiałów zawierających treści edukacyjne dotyczące fotografii, oraz korzystanie z KONTAKTÓW.
 3. Wszelkie prawa do nazw, obiektów graficznych oraz nazw towarowych są zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie, przetwarzanie czy rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie dokumentów, grafik oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach www.e-szkolafotografii.pl
 4. Dostępne dla uczestników kursów oraz konsultacji materiały dydaktyczne oraz zadania i inne materiały na stronie www.e-szkolafotografii.pl są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 5. Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem informacji i materiałów pochodzących ze stron www.e-szkolafotografii.pl.
 6. Serwis e-SF ma prawo do publikacji na swojej stronie internetowej wybranych prac uczestników kursu, wcześniej publikowanych w czasie jego realizacji, oraz do innych wykorzystań w działaniach PR e-SF - z zachowaniem praw autorskich autora zdjęcia, w szczególności osobistych.
 7. Uczestnicy kursów publikują swoje zdjęcia na stronie www.e-szkolafotografii.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to prawa do wizerunku sfotografowanych osób.
 8. Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP zobowiązuje się zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny realizowanej edukacji, w szczególności zgodność merytoryczną z opublikowanym programem kursu w zakładce "więcej" w ofercie kursów oraz analogicznie - właściwy zakres wybranej konsultacji w e-Szkoła Fotografii.
 9. Zawartość stron www Serwisu e-SF może być zmieniana bądź uaktualniania w każdym momencie, bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
 10. Uczestników kursów i konsultacji obowiązują Regulaminy aktualne w dniu wniesienia pełnej opłaty za kurs lub konsultację.
 11. Wniesienie opłaty oznacza przyjęcie przez uczestnika kursu zasad określonych w niniejszym Regulaminie, co oznacza również akceptację REGULAMINÓW REZERWACJI i PŁATNOŚCI.
 12. Użytkownicy korzystający z bezpłatnego serwisu KONTAKTY są zobligowani do przestrzegania zasad sprecyzowanych odnośnym regulaminem, dostępnym na stronie KONTAKTÓW po zalogowaniu się.
 13. Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Wszelkie zmiany Regulaminów zaczynają obowiązywać z momentem ich opublikowania na stronach Serwisu e-SF - www.e-szkolafotografii.pl
 15. O zmianach w Regulaminie Uczestnika informowani są mailem uczestnicy, którzy opłacili kurs lub są już w jego trakcie. Uczestnik, który tych zmian nie zaakceptuje, ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w kursie oraz do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie do czasu pozostałego do zakończenia kursu.
 16. Serwis e-SF będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji uczestnictwa w zarezerwowanym kursie. Po jego zakończeniu, dane osobowe uczestnika kursu będą kasowane z bazy Serwisu e-SF.
 17. Użytkownik Serwisu e-SF ma bieżący wgląd do swoich danych, ich zmian oraz ich usunięcia (panel Mój Profil) oraz ma prawo do żądania usunięcia swojego konta z bazy Serwisu e-SF w dowolnym momencie.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

§ 2. Inne postanowienia

 1. Wymagania sprzętowe oraz foto-umiejętności uczestnika dotyczące konkretnych kursów określone są przez wykładowców w publikowanym programie kursu - patrz kursy - konsultacje zakładka "więcej"
 2. Każdy uczestnik kursu musi posiadać umiejętności i sprzęt (komputer, internet, itp.) umożliwiające mu korzystanie z kursu.

2 stycznia 2014 (zmiana treści z dn. 8.01.2011)
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

 
e-Szkoła Fotografii, 2005-2018 © Janusz Kobyliński